|Home|| Foto insturen|| Tip een vriend|| Links|| Contact|

illegale lozing

Bedrijven, huishoudens of andere instanties kunnen afvalwater lozen op het oppervlaktewater. De Waterwet stelt regels voor onder andere het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater. Veel lozingen vallen onder algemene regels(AMvB’s) of zijn vergunningspichtig (Watervergunning). In AMvB’s of in een Watervergunning zijn voorschriften opgenomen waaraan het lozen moet voldoen. Zo kan er bijvoorbeeld in staan wat de maximum concentratie mag zijn van bepaalde stoffen in het te lozen afvalwater. Rijkswaterstaat en de Waterschappen controleren of aan de regels wordt voldaan. Rijkswaterstaat Illegale Lozingcontroleert de lozingen op de grote rivieren en de Waterschappen op het binnenwater.

Het kan voorkomen dat een bedrijf, huishouden of andere instantie afvalwater loost dat niet is geregeld in een AMvB en waarvoor ook geen Watervergunning is verleend. In dit geval spreken we van een illegale lozing.
Als een lozing er visueel al verdacht uit ziet dan wordt hoogst waarschijnlijk niet voldaan aan de regels. Voorbeelden hiervan zijn het lozen van olie, krijtwater(vooral bij tuinbouwbedrijven) of afvalwater dat een rare kleur heeft. In zulke gevallen kunt u het beste contact opnemen met Rijkswaterstaat(grotere rivieren) of met het Waterschap(binnenwateren).

Wat kan de waterkwaliteitsbeheerder hier aan doen?

Rijkswaterstaat of het Waterschap kijkt of de lozing is toegestaan. Als de lozing is toegestaan mag natuurlijk niet zomaar alles geloosd worden. De lozing moet voldoen aan de voorschriften en normen uit een AMvB of een Watervergunning. Voldoet de lozing hier niet aan of is het een illegale lozing dan treed Rijkswaterstaat of een Waterschap handhavend op.

Rijkswaterstaat
Rijkswateren illegale lozing doorgeven aan Rijkswaterstaat

Waterschappen
regionaalwater illegale lozing doorgeven aan het waterschap

 

|Disclaimer |© 2013 www.meldpuntwater.nl